Polugodišnja izvješća o primljenim donacijama- vijećnici Gradskog vijeća Grada Đurđevca 2018.

Polugodišnja izvješća o primljenim donacijama- članovi Županijske skupštine KKŽ 2018.

Godišnja financijska izvješća 2017. – vijećnici Gradskog vijeća Grada Đurđevca