Ekološka renta i kvaliteta zraka u Podravini

Replicirao sam kolegama Marasu i Vlaoviću koji su u raspravi o Zakonu o zaštiti zraka spominjali samo onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu, te ukazao na potrebu uvođenja ekološke rente- rekao je Željko Lacković.

Ekološka renta i kvaliteta zraka u PodraviniReplicirao sam kolegama Marasu i Vlaoviću koji su u raspravi o Zakonu o zaštiti zraka spominjali samo onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu te ukazao na potrebu uvođenja ekološke rente !

Posted by Željko Lacković on 2. ožujka 2017