Replika na prijedlog rebalansa 2020.

📌 rebalans proračuna za 2020 ne smanjuje rashode koji iznose 147 mlrd kn iako prihodi padaju za 23 mlrd kn 📌
predviđa se zaduživanje kako se ne bi trenutno dizali porezi ali do kada 📌 jer nema predviđenih novih mjera pomoći gospodarstvu poslije svibnja a govori se o mogućim novim valovima koronavirusa 📌
📌 tko će snositi teret krize u konačnici ako su to sada bili sportaši i Središnji državni ured za sport kojima je potpuno nepotrebno skinut iznos od 30 ml kn namjenjen Projektu gradnje sportske infrastrukture i na koji se prijavilo 400 klubova