Željko Lacković- Nezavisne liste: Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu, Program rada i Financijski plan za 2019.