NEZAVISNI

O nama

Nezavisna platforma okuplja sve one koji žele brži i snažniji razvoj Koprivničko-križevačke županije.

Osnovni razlog i motiv osnivanja platforme nezavisnih u obliku stranke bilo je olakšavanje rada svim izabranim članovima predstavničkih tijela, te načelnicima i gradonačelnicima koji su izabrani s kandidacijske liste grupe birača, odnosno kao nezavisni kandidati ispred kandidacijske liste grupe birača!

Učestalim izmjenama zakona o jedinicama lokalne samouprave i financiranju političkih stranaka kandidati koji su izabrani u predstavnička tijela dovedi su u neravnopravni položaj u odnosu na članove predstavničkih tijela koji su dolazili iz redova političkih stranaka i to na više područja, od nepriznavanje prava na imenovanje članova proširenih sastava biračkih odbora i izbornih povjerenstava, pa do nepriznavanja uvećanja financiranja za podzastupljeni spol!

Na lokalnim izborima 2017. godine u Koprivničko-križevačkoj županiji nezavisni kandidati osvojili su gradonačelnički mandat u dva od tri grada, te u 4 općine, a u županijsku skupštinu ušlo je 8 članova s nezavisne liste što je bio drugi izborni rezultat. U gradu Đurđevcu nezavisni su osvojili 11 od 15 mjesta u gradskom vijeću, u Koprivnici 3 od 21, a u Križevcima 8 od 21. Kako je u izbornom ciklusu postojala uska povezanost i suradnja svih nezavisnih opcija na području cijele županije, uslijedilo je osnivanje političke platforme kako bi se olakšao i pojednostavio rad izabranih članova u predstavnička tijela, te izabranim načelnicima i  gradonačelnicima, naročito u segmentu podnošenja višestrukih i više godišnjih izvještaja za svakog pojedinog člana, kao što to treba i politička stranka!

Glavni politički cilj političke platforme pod nazivom Nezavisni je okupljanje onih političkih snaga koje sudjeluju prvenstveno na lokalnim izborima kako bi si davali međusobnu podršku i ostvarivali što bolji rezultat na županijskoj razini, s ciljem ostvarivanja suradnje sa srodnim političkim platformama.

Osim tehničkih i funkcionalnih razloga težnja nezavisnih političkih platformi je uvođenje višeg stupnja odgovornosti u obnašanju lokalnih dužnosti, kao i većoj motiviranosti u sudjelovanju kroz rad predstavničkih tijela! Posebna vrijednost nezavisne političke platforme je lakši proboj novih i svježih ideja, te uključivanje mladih ljudi u lokalne politike koje zapravo rješavaju većinu problema svake zajednice!

Programske odrednice i ciljevi

Nezavisni je politička platforma ustrojena s ciljem organiziranja i zajedničkog djelovanja, te nastupanja u izbornim procesima na svim razinama, a primarno pokriva područje Koprivničko-križevačke županije. Može se udruživati i povezivati s drugim sličnim platformama koje okupljaju nezavisnu politiku.

Kroz političko djelovanje u javnom prostoru želi se osnažiti svijest o potrebi traženja kvalitetnijih rješenja u upravljanju društvenim tokovima i napose svega što nazivamo javno dobro neovisno da li je riječ o materijalnim dobrima ili društvenim normama pozitivnih civilizacijski postignuća naših prostora, ali i asocijacija čiji smo kao država članovi. Razvoj političke odgovornosti kod svakog pojedinca, građanina Republike Hrvatske može biti samo posljedica cjelovitog razvoja društva, a zadaća ove političke stranke očituje se u stvaranju pozitivnih primjera odgovornog upravljanja javnim dobrom na svim razinama obnašanja predstavničkih i izvršnih dužnosti. Samoodricanje i spremnost služenja društvenom cilju u korist zajednice i pojedinaca temeljna je odrednica naše stranačke politike. Ovo je vrlo značajno radi zadobivanja, odnosno vraćanja povjerenja u institucije društva, te naročito u društvenu odgovornost političkih struktura u zemlji koje trenutno ne uživaju značajno povjerenje građana, a što se sve očituje u sve manjoj izlaznosti birača na izbore.

Stoga ćemo se  zalagati za izmjene izbornih zakona, te osnaživanje neposrednih oblika demokracija i ujedno poticanje pozitivnih primjera prihvaćene političke aktivnosti u smislu potpore koje dobivaju nezavisne liste, odnosno kandidacijske liste grupe birača i nezavisni političari.

Danas izborno zakonodavstvo utječe na sve manju izlaznost birača, a evidentni uski stranački i osobni interesi pojedinaca tijekom obnašanja vlasti na svim razinama dodatno demoraliziraju birače. Nadalje sveprisutna ideologizacija izbornih procesa, pa i kod lokalnih izbora ima za cilj izborni proces svesti samo na direktno zainteresirane skupine. Stoga je cilj stranke povratnom političkom aktivnošću vratiti vjeru biračima u vjerodostojnost institucija i organizacija koje čine politički sustav, tako da se u što većoj mjeri poštuje volja birača i nakon održavanja izbora, vjerodostojnošću provođenja zagovaranih politika, te težnjom prilagođavanja izbornog zakonodavstva interesima birača kroz veći stupanj neposrednosti izbornog ciklusa.

Zagovaranje najšireg kruga prava i sloboda svakog pojedinca u društvu kojima se ne ograničava ili na bilo koji drugi način vrijeđaju prava drugoga, predstavlja društveni okvir političkog djelovanja zbog kojega danas primarno mladi odlaze iz Hrvatske, možda čak i u većoj mjeri nego što su to ekonomski razlozi, a naročito kod visoko obrazovanih osoba i onih s postojećim zaposlenjem u Hrvatskoj koji traže upravo slobodniji društveni okvir za vlastiti razvoj. Cilj političkog djelovanja je spriječiti raseljavanje stanovništva kroz stvaranje preduvjeta za zadovoljavanje osobnih i poslovnih potreba svih stanovnika uvažavajući činjenicu neravnomjernog razvoja pojedinih dijelova Hrvatske, te potrebu pozitivne diskriminacije u raspolaganju javnim dobrom. Civilizacijske općeprihvaćene vrijednosti zapadne demokracije u najširem smislu predstavljaju temelj priznavanja prava svakom pojedincu i zajednici da se potpuno slobodno samoodređuje, te je u tom cilju potrebno programski djelovati kroz oponiranje isključivim pokretima i aktivnostima čije djelovanje je u porastu unatoč razvoju demokracije od osamostaljenja Republike Hrvatske.

Jednakost pred zakonom i stvarno funkcioniranje pravne države, poštivanje stečenih prava, zaštita slobode pojedinca i nacionalnih manjina, temeljna prava na stan i posao, ravnomjerni razvoj Hrvatske, sloboda poduzetništva i tržišne ekonomije, zaštita imovinskih prava, nepovredivost vlasništva, priznavanje zaslužnima za osamostaljenje Republike Hrvatske i sudjelovanje u Domovinskom ratu, zaštita manjinski skupina i osoba s invaliditetom, te zaštita prava na drugačije mišljenje temeljni su vrijednosni ciljevi za koje se zalažemo.

U cilju ostvarivanja zacrtanih politika stranka će koristiti sve zakonom dozvoljene i društveno prihvatljive aktivnosti kako bi se kroz prepoznatljivost na lokalnom nivou postigli kapilarni sinergijski učinci za promjene na nacionalnoj razini.